درباره ما

محصولات کشاورزی شهرستان‌های خراسان جنوبی نیز کم و بیش با هم یکسان است و محصولات کشاورزی اغلب شهرستان‌های این منطقه گندم، جو، ارزن، چغندر، شلغم، حبوبات، یونجه، پنبه، زعفران، خربزه و هندوانه است.خراسان جنوبی پیشگام تولید زعفران و دومین قطب تولید جهانی زعفران است از این رو به سرزمین “طلای سرخ” شهرت دارد و محصولات خاص منطقه جنوب خراسان شامل زعفران، زرشک، آلوبخارا، عناب، سنجد، بادام، انار، انجیر و انگور است.

 گیوه بافی  از صنایع دستی خوسف بوده که در بین گیوه ها ، گیوه شاهزیله معروفیتی خاص داشته است. روستاهای شاهزیله و کوشه از مناطق قدیمی ساخت ظروف سفالی نیز مي باشند. بطوری که اکثر سکنه این روستاها به شغل سفالگری مشغول بوده اند.در صنایع فلز کاری ، خوسفی ها ، آرکی ها و حصار سنگی ها ، نبوغ خاصی در ساختن تفنگ ، چاقو ، شمشیر ، ادوات جنگی ، قندشکن ، انبر ، هاون و سایر وسایل فلزی داشته اند. در حال حاضر در برزِج و ماژان کارگاه های کوچک آهنگری فعال مي باشد.

از دیگر صنایع دستی خوسف میتوان به قالی و قالیچه بافی ،انواع نساجی سنتی (برک بافی ، حوله بافی ، چادرشب بافی ، کرباس بافی ، ابریشم بافی ) ، گلیم بافی ، جاجیم بافی ، سبد بافی و پلاس بافی اشاره کرد.از دیگر مناطق تولید صنایع دستی در این شهرستان میتوان به خوسف ، خور ، گل ، نصرآباد و کوشه سفلی اشاره نمود.