زعفران

توضیحات

ین گیاه چند سالھ ، داراي پیاز كوچك ، تقریبا كروي ، و پوشیده شده از غشاي قھوه اي رنگ مي باشد. این گیاه ، بومي نواحي مختلف آسیا بھ ویژه جنوب غربي آسیا ، جنوب اروپا و جنوب اسپانیا است ، ولي در حال حاضر در نقاط دیگري از دنیا كشت و برداشت مي شود . ارتفاع قسمت ھوایي و بیروني گیاه حدود ۱۰تا ۳۰ سانتي متر بوده كھ داراي ساقھ و تعدادي برگ ھاي باریك است . از وسط برگ ھا ، ساقھ تولید شده ، گل خارج مي شود و در ماه ھاي مھر تا آذر گل ھا بھ تعداد یك تا سھ عدد بر روي ھر ساقھ ظاھر مي شوندگل ھا بھ رنگ بنفش و داراي ۶ گل برگ مي باشند . قسمت مورد استفاده ي گیاه كھ بھ نام زعفران در بازار تجارت موجود است انتھاي خامھ و كلالھ ي گل (مادگي ) مي باشد كھ بھ رنگ قرمز متمایل بھ نارنجي است . چون زعفران داراي مصارف متعدد بوده و جایگاه ویژه اي را در تغذیھ دارد ، از این رو اطلاعات مفیدي براي خوانندگان و مصرف كنندگان این ماده ي با ارزش ارائھ مي شود . “خواص درماني” زعفران در فارماكوپھ ي اروپا (كتاب رسمي داروسازي) قید شده و بھ شكل تنطوري با نامOpiiCrocata Tinctura وجود دارد . ھم چنین عصاره ي آن بھ صورت محصولي بھ نامSwedish Bitters توسط كارخانجات مختلف تھیھ و جھت مصارف دارویي مختلف عرضھ مي شود . بر حسب آزمایش ھایي كھ در اروپا انجام شده است ، زغفران خاصیت كاھش چربي و كلسترول خون و افزایش نفوذ اكسیژن در پلاسما را در موش آزمایشگاھي از خود نشان داده است . در طب عوام نقاط مختلف جھان ، زعفران بھ عنوان آرام بخش ، ضد اسپاسم ، اشتھا آور و مقوي معده استفاده مي شود . در كشور آلمان زعفران بھ عنوان آرام بخش ، درمان درد معده و شكم و آسم مصرف مي شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “زعفران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *